EHBO Obdam en EHBO Opmeer-Spanbroek slaan de handen ineen.

Gepubliceerd op 2 juni 2023 om 20:05

Het bestuur van EHBO Obdam is continu in overleg om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. Het ledenaantal is al jaren eerder dalend dan stijgend. Tegenwoordig weten steeds minder mensen de weg naar de EHBO verenigingen te vinden. Dit is een landelijk probleem, en geldt dus niet alleen voor Obdam.

Omdat onze instructrice, Karin van Kooten, ook de lessen verzorgt voor EHBO Opmeer-Spanbroek, hebben we als gezamenlijke besturen besloten om de basiscursus samen te organiseren. De samenwerking maakt dat we eerder een basiscursus kúnnen starten, en minder vaak de weinige mensen die wél een EHBO-diploma willen halen teleur moeten stellen. Reclame voor de eerst geplande basiscursus zullen we dan ook samen verzorgen, en u zult het logo van EHBO Opmeer-Spanbroek vaker tegenkomen.

Ook op het gebied van posten bij evenementen zullen we vaker gebruik gaan maken van elkaar. Het kan dus voorkomen dat u een vraag krijgt om te posten bij een evenement in Opmeer-Spanbroek. Andersom kan het voorkomen dat wij assistentie krijgen vanuit onze buurgemeente.

Volgens ons goede ontwikkelingen!